اطلاعیه مهم دبیرخانه المپیاد علوم و ریاضی آسیایی

June 9th

طی جلسات مجازی کمیته المپیاد سنگاپور با نمایندگان کشورها ، مقرر گردید برای حفظ سلامتی دانش آموزان شرکت کننده ، آزمون های امسال به صورت آنلاین در سایت رسمی مسابقات و به همراه مانیتورینگ با ۲ دوربین و مراقب و پشتیبانی زنده برگزار گردد و دانش آموزان شرکت کننده براساس پایه تحصلی خودگروه بندی گردندو  در منزل و از طریق لپ تاپ  ، تبلت یا کامپیوتر دوربین دار در آزمون شرکت نمایند .

بدینوسیله زمان بندی جدید مسابقات  در زیر اعلام می گردد
امید است با همراهی شما عزیزان برای اولین بار در کشور این آزمون ها را به صورت آنلاین  با همراهی مراقب و پشتیبانی زنده برگزار نماییم .
همچنین برای دانش آموزانی که تجهیزات مناسب شرکت در آزمون را نداشته باشند تمهیداتی را به کمک موسسات همکار در شهرهای مختلف در نظر خواهیم گرفت  و بزودی شیوه نامه کامل برگزاری ترجمه و  به همراه گروه بندی پایه ها در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت .
 
زمان بندی جدید مسابقات :

۱-مسابقه Dr CT(خلاقیت و تفکر محاسباتی ) پنج شنبه ۱۹ تیر
۲- المپیاد علوم آسیایی VANDA:پنج شنبه و جمعه ۲،۳ مرداد
۳-المپیاد ریاضی آسیایی SASMO :
چهارشنبه- پنج شنبه -جمعه ۸-۹-۱۰ مرداد

با احترام
موسسه نوآور اردوش
مجری المپیاد ریاضی و علوم آسیایی در ایران