سوالات اختصاصي درباره مسابقه بين المللي زبان KGL

1.مسابقه بين المللي زبان KGLچه مسابقه اي است؟

مسابقه KGLاز جمله محبوبترين مسابقات زبان انگليسي در سطح جهان است كه هر ساله به تعداد علاقمندان شركت در اين مسابقه افزوده ميشود. هدف اصلي اين مسابقات تشويق دانش آموزان به يادگيري زبان انگليسي و ارتقاي دانش عمومي زبان است.

۲.كميته اصلي مسابقه KGLچه كشوري است؟

مسابقه KGLزير نظر سازمان بين المللي آزمون(The International Testing Authority) در انگلستان برگزار مي شود .

۳.مسابقات KGLاز چه سالي در ايران در حال برگزاري است؟

تاكنون ۷۰كشوراز سراسر دنيا به جامعه بين المللي KGL پيوسته اند و موسسه نوآور اردوش از سال ۲۰۲۰به عنوان نماينده انحصاري ايران اين مسابقات را در كشور برگزار مي كند.

۴.چه كساني مي توانند در اين مسابقه شركت كنند؟

تمامي دانش آموزان ۷تا ۱۷سال مي توانند در اين مسابقات شركت نمايند. اين مسابقات در ۵سطح برگزار مي شود.

۵.تاريخ برگزاري مسابقه چه زماني است؟

مرحله اول اين مسابقات هر ساله در اواخر بهمن ماه برگزار مي شود. مرحله دوم در اواخر فروردين ماه و مرحله سوم در خرداد ماه مي باشد.

۶.براي آمادگي در اين مسابقات چه منابعي بايد مطالعه شود؟

سرفصل هاي KGLبراساس كتب مشترك زبان دركشورهاي اروپايي (CEFR) تعيين گرديده است و از سطح PER A1تا B2ارائه مي شود. هدف اين مسابقات ارزيابي زبان عمومي دانش آموزان است و لذا تمامي كتب آموزش زبان عمومي مي تواند به عنوان منبع مناسب استفاده شود. با اين وجود چون برگزار گننده اين مسابقات كشور انگلستان است لذا بخش شنيداري وگفتاري با لهجه بريتيش خواهد بود.

۷.سطح بندي سوالات مسابقه KGLدر چه حدي است؟

سوالات مسابقه در ۵سطح PREA1تا B2طراحي شده اند كه معمولا سطح ELEMENTARYتا ADVANCE را در بر مي گيرد

۸.چگونه مي توان به يك نمونه از سوالات سالهاي قبل مسابقات KGLدست پيدا كرد؟

نمونه سوالات مسابقات ۲۰۲۰مرحله اول را مي توانيد از سايت erdos.ir قسمت مسابقات KGLدانلود كنيد. همچنين كتاب نمونه سوالات سال هاي گذشته از اواخر آذر ماه در سايت ما قسمت فروشگاه موجود مي باشد.

۹.مزاياي شركت در مسابقه KGLچيست؟

۱.دانش آموزان ۷تا ۱۷سال مي توانند در مسابقات KGLشركت نمايند. KGLيك مسابقه سرگرم كننده با استاندارد بالا براي ايجاد انگيزه در بين دانش آموزان جهان براي فراگيري بهتر زبان انگليسي به عنوان زبان دوم است.

۲. آزمون هاي KGLاز بالاترين كيفيت و استانداردهاي بين المللي برخوردار است و مي تواند معيار مناسبي براي آمادهسازي دانش آموزان براي ارزيابي هايي باشد كه درآينده به آن نياز خواهند داشت .

۳.به همه شركت كنندگان KGLاطلاعات لازم جهت معيارهاي انتخاب براي مرحله ۲داده مي شود. نفرات برتر هر پايه در هر مرحله لوح شركت در مسابقات را دريافت مي كنند و همچنين فيناليست ها براي شركت در مسابقه نهايي در خرداد ماه به كشوراروپايي در سال ۲۰۲۲دعوت شده و تمامي هزينه هاي اقامت سه روزه و شركت در مرحله نهايي مسابقات از طرف كميته علمي KGLتامين مي گردد.

۴.يكي از مزاياي عالي اين مسابقات هزينه پايين شركت درآن هست كه دانش آموزان تنها براي مرحله اول هزينه پرداخت كرده و شركت در مرحله دوم و مرحله نهايي مسابقات بصورت رايگان هست.

۱۰.شرايط سني لازم براي شركت در مسابقه ۲۰۲۱چيست ؟

براي شركت در مسابقه ، KGLشركت كنندگان بايد شرايط سني زير را داشته باشند:

a) تمام متولدين از دي ماه ۸۹تا دي ماه ۹۳و با ماكزيمم سن ۱۱سال مي توانند در سطح PREA1شركت نمايند.
b) تمام متولدين از دي ماه ۸۸تا دي ماه ۸۹و با ماكزيمم سن ۱۲سال مي توانند در سطح A1شركت نمايند.
c) تمام متولدين از دي ماه ۸۶تا دي ماه ۸۸با ماكزيمم سن ۱۴سال مي توانند در سطح A2شركت نمايند.
d) تمام متولدين از دي ماه ۸۵تا دي ماه ۸۶و با ماكزيمم سن ۱۵سال مي توانند درسطح B1شركت نمايند.
e) تمام متولدين از دي ماه ۸۳تا دي ماه ۸۵و با ماكزيمم سن ۱۷سال مي توانند درسطح B2شركت نمايند

 

شركت كنندگان بايد با توجه به پايه تحصيلي و سن LEVELخود را تعيين كرده و در مسابقه شركت كنند. مثلا دانش اموز الف كه الان در حال تحصيل در پايه پنجم ابتدايي است و ۱۲سال سن دارد بايد در LEVEL A1شركت كند. اگر دانش آموزي امسال در مرحله اول در سطح A1شركت كند و به مرحله دوم راه يابد سال آينده بايد در LEVELبالاتر يعني A2براي مسابقات ثبت نام كند. اما اگر امسال نتوانست در مرحله اول پذيرفته شود سال آينده مي تواند دوباره در همين سطح ثبت نام كند.

۱۱.سايت رسمي مسابقات KGLرا معرفي كنيد؟

سايت رسمي مسابقات http://www.kglcontest.org است. همچنين لطفا در سايت مذكور قسمت سوالات متداول را با دقت مطالعه فرماييد.

۱۲.تعداد سوالات مسابقه KGLو نحوه پاسخگويي چگونه است؟

تعداد سوالات براي سطح PRE A1 برابر با 35سوال و زمان پاسخگويي ۴۵دقيقه

تعداد سوالات براي سطح A1 - B2 برابر با 40 سوال و زمان پاسخگويي ۶۰دقيقه

۱۳.آيا سوالات داراي نمره منفي است؟

خير سوالات نمره منفي ندارد.

۱۴.مسابقات KGLچند مرحله دارد و در كجا برگزار مي شود؟

اين مسابقه ۳مرحله دارد كه مرحله اول و دوم آن در ايران و مرحله نهايي آن در يك كشور اروپايي است. با شيوع كرونا مرحله نهايي فعلا بصورت آنلاين در ايران برگزار مي شود.

۱۵.در هر مرحله از چه اسكيل هايي سوال داده مي شود ؟

مرحله اول مسابقه شامل سوالات Listeningو Readingمي باشد. در مرحله دوم سوالات Writingهم به سوالات مسابقه اضافه مي شود . البته نكته مهم اين است كه در مرحله دوم ابتدا بخش listeningو Readingهر داوطلب بررسي شده و اگر نمره كافي را در اين بخش بدست آوريد، آن هنگام Writingشما بررسي شده و نمره كل شما اعلام مي گردد كه مشخص مي كند كه چه دانش آموزاني به مرحله فينال راه پيدا مي كنند. مرحله سوم مسابقات شامل هر چهار اسكيل Listening Reading-Writing – speakingخواهد بود.

۱۶.نحوه ارزيابي و اعلام نتايج مسابقات به چه صورت خواهد بود؟

نتايج مرحله اول حدودا ۲۰روز بعد از مسابقه اعلام خواهد شد. به ازاي هر ۲۵۰نفر شركت كننده از ايران كميته مسابقات KGL هر سال تعدادي را براي مرحله دوم و نهايتا مرحله جهاني انتخاب ميكند كه اين تعداد در زمان اعلام نتايج مشخض مي شود. اما اين نكته حائز اهميت است كه به ازاي هر ۲۵۰نفر شركت كننده از ايران يك نفر حتما به مرحله جهاني مي رود. دانش آموزان سطح PREA1مرحله جهاني ندارند. و هرساله از سه نفر برگزيده مرحله دوم در اين سطح از طرف موسسه اردوش هدايايي تعلق مي گيرد.

۱۷.اعلام نتايج به چه صورت اطلاع رساني مي شود؟

نتايج هر مرحله از سايت رسمي موسسه اردوش اعلام مي گردد. طبق نظر كميته اصلي مسابقات تنها اسامي نفرات ۳ ، ۲ ، ۱و شركت كنندگان برتر در هر LEVELدر مرحله اول و دوم اعلام مي شود و اطلاعات ديگري داده نمي شود.

۱۸.به چه كساني از طرف موسسه اردوش و كميته مسابقات هدايايي تعلق ميگيرد؟

تمامي شركت كنندگان مرحله اول لوح تقدير و سرتيفيكيت شركت در مسابقات را دريافت مي كنند.

تمامي شركت گنندگان مرحله دوم لوح تقدير و سرتيفيكيت شركت در مسابقات را دريافت مي كنند. همچنين به نفرات اول تا سوم هر سطح مدال و جوايز ارزنده اي را از طرف موسسه اردوش تقديم مي گردد.

نفرات برگزيده براي مرحله سوم علاوه بر لوح و جوايز, كاپ تقدير موسسه اردوش را هم دريافت مي كنند.

نفرات اول تا سوم مرحله نهايي مدال و لوح تقدير و جايزه دلاري از طرف كميته مسابقات دريافت خواهند كرد.

همچنين هر سال يه يك نفر كه در كل مسابقات مرحله اول تا سوم بهترين نتيجه را كسب كند. بورس تحصيلي مدارس انگلستان و جايزه ۱۰۰۰دلاري اهدا مي شود.

۱۹.كلاس هاي آمادگي مسابقات KGLاز چه زماني و چگونه برگزار مي شود؟

براي اطلاع به قسمت سوالات متداول در مورد كلاسها مراجعه فرماييد.

۲۰.هزينه ثبت نام مسابقات KGLچقدر است؟

هزينه ثبت نام مرحله اول حدودا 15يورو است كه هرساله بسته به قيمت يورو در آذر ماه اعلام مي گردد. مرحله دوم وسوم مسابقات رايگان است.

۲۱.چگونه ازميزان اعتبار اين مسابقات آگاهي پيدا كنيم؟

جامعه آماري بالا شركت كنندگان نشان دهنده معتبر بودن اين آزمون در سطح جهان است و لوح و گواهينامه هاي اين آزمون مي تواند به عنوان رزومه معتبر براي دانش آموزان باشد.