درباره پال اردوش

پال اِردوش یک ریاضی دان مجارستانی بود. او بیشتر از هر کسی در طول تاریخ، مقاله ریاضی، منتشر کرد و در این کار، با عده زیادی از ریاضی‌دانان، همکاری داشت.

پال اردوش در سال ۱۹۱۳ میلادی در مجارستان متولد شد و در سال ۱۹۹۶ در همان‌جا در گذشت.

اردوش ۱۵۰۰ مقاله و کتاب را به تنهایی یا با همکاری دیگران، نوشته است و از این رو، بیشتر از هر کس دیگری در تاریخ ریاضیات، با ریاضیدانان دیگر، همکاری داشته‌است.

پال اردوش، وقتی ۳ سال بیشتر نداشت، به نوعی، نابغه‌ای خردسال بود و می‌توانست با عددهای نسبتاً بزرگ، خیلی خوب، محاسبه کند.

از اوایل دوران نوجوانی، پژوهش ریاضی را آغاز کرد. نخستین مقاله‌اش را در ۱۸ سالگی نوشت و در آن اثباتی جدید برای یکی از قضیه‌های چبیشف ارائه داد.

پال اردوش در سخنرانی‌اش با عنوان نابغه‌های خردسال که در ۱۹۷۰ ایراد شد، از نوابغ کم سن و سالی همچون پیتر لاکس، پیتر آنگار، و پوشا نام می‌برد (هر سه مجاری هستند). پوشا که در ۱۹۷۰ فقط ۲۲ سال داشت حدود هشت مقاله نوشته بود. اردوش وقتی پوشا را دید که هنوز ۱۲ سالش تمام نشده بود. معروف‌ترین و پرارجاع‌ترین مقاله پوشا دربارهٔ خط‌های هامیلتونی است که آن را وقتی پانزده ساله بود نوشت.