نتایج سال 2021

نتایج درخشان مسابقات بین المللی المپیاد ریاضی آمریکا AMO 2021


نتایج پایه دوم:


نتایج پایه سوم:


نتایج پایه چهارم:


نتایج پایه پنجم:


نتایج پایه ششم:


نتایج پایه هفتم:


نتایج پایه هشتم:


نتایج پایه نهم:


نتایج پایه دهم:


نتایج پایه یازدهم و دوازدهم: