کارگاه آمادگی المپیاد علوم وندا VANDA 2024


آماده ای که با هم یک مسیر جذاب رو شروع کنیم. جایی که می تونی کلی مطالب جدید یاد بگیری و برای یه رویداد بین المللی آماده بشی. پس معطل نکن این کارگاه همون چیزی هستش که لازم داری.