طناز

مسابقه زبان kgl

مسابقه KGL از جمله محبوبترین مسابقات زبان در سطح جهان است که هر ساله به تعداد علاقمندان شرکت در این مسابقه افزوده می شود.  تاکنون 70 کشوراز سرارسر دنیا به جامعه بین المللی KGL پیوسته اند و موسسه نوآور اردوش نیز این مسابقات را برای چهارمین سال متوالی در ایران برگزار خواهد کرد.