سری کتب المپیاد ریاضی آسیایی Sasmo


این سری از کتاب ها به همت کمیته علمی موسسه اردوش و جهت آشنایی با نمونه سوالات سال های گذشته المپیاد ریاضی آسیایی و آمادگی بیشتر دانش آموزان برای شرکت در این مسابقات  ترجمه و انتشار یافته است. این کتب شامل  نمونه سوالات 6 سال گذشته (2014-2019) در پایه های مختلف می باشد.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی